Інформація про кафедру

   Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки була організована у 1998 році.
   Завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічниї наук Архипова Світлана Петрівна.
У складі кафедри працює 3 професори: канд. пед. наук, професор, відмінник освіти України, член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук Архипова Світлана Петрівна, доктор пед. наук, професор Біда Олена Анатоліївна, доктор пед. наук, професор Шпак Валентина Павлівна;  6 доцентів: канд. пед. наук, доц. Майборода Галина Яківна, канд. пед. наук, доц. Швидка Світлана Олександрівна, канд. пед. наук, доц. Демиденко Тетяна Миколаївна, канд. пед. наук, доц. Ярмоленко Олександр Дмитрович, канд. філос. наук, доц. Видриган Микола Володимирович, канд. філос. наук, доц. Коломієць Олена Германівна; старші викладачі: Фірсова Людмила Станіславівна, Тихолоз Валентина Василівна; викладачі: кандидат пед. наук Зобенько Наталія Анатоліївна, Відьменко Марія Олексіївна, ст. лаборант Гайдай Ірина Віталіївна.
   Випускаюча кафедра має значний досвід у справі підготовки висококваліфікованих фахівців – бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями «соціальна робота» і «соціальна педагогіка».
    Колектив кафедри забезпечує викладання понад 70 дисциплін соціально-педагогічного спрямування.
   Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки  плідно співпрацює із різними установами міста і області, де студенти мають можливість проходити практику: Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Черкаський міський центр зайнятості, Обласна соціальна служба у справах сім’ї та молоді, Черкаський обласний притулок для дітей «Теплий дім», Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, Служба у справах дітей Виконкому Соснівської районної  ради у м. Черкаси, Інформаційно-консультативний центр підтримкм сім’ї, Територіальний центр соціальної допомоги виконавчого комітету Придніпровської районної ради та інші.
    Викладачі кафедри проводять плідну науково-дослідну діяльність за такими напрямами: професійна підготовка соціального педагога в системі неперервної освіти; неперервна освіта як фактор розвитку дорослої людини; проблеми формування професіоналізму у соціально-педагогічній роботі; технології соціально-педагогічної діяльності; соціально-педагогічні умови становлення студентської молоді; особистісно-професійний розвиток соціального педагога у процесі інноваційної діяльності; інноваційні технології в підготовці соціальних педагогів; роль соціального педагога в організації родинного виховання; соціально-педагогічні аспекти профілактики насилля в сім’ї; естетична соціалізація майбутнього соціального педагога в культурно-освітньому просторі ВНЗ; проблеми девіантної поведінки та її соціально-педагогічна профілактика.
    На кафедрі здійснюється керівництво аспірантами. Так, під керівництвом професора С. П. Архипової захищено 6 кандидатських дисертацій. Нині на кафедрі здійснюють наукову роботу  8 аспірантів і 5 пошукувачів.
    Колектив кафедри постійно організовує Всеукраїнські науково-практичні конференції, публікує наукові статті, посібники, методичні рекомендації. Здійснюється активна наукова робота з обдарованою студентською молоддю. Студенти постійно займають  призові місця на всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «соціальна педагогіка».
    Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки підтримує тісні зв'язки з вузами і науково-дослідними інститутами України та зарубіжних країн (Польша, Росія, Білорусія, Тернопіль, Запоріжжя, Ужгород, Дніпропетровськ, Київ, Херсон, Харків, Кіровоград, Кривий Ріг, Ніжин, Львів, Чернівці та ін.).